Aktualności


aktualizacja: 12.06.2019

UWAGA!

Przypominamy o konieczności odwołania przyjazdu ochrony pod nr tel. 600-991-199 

w wypadku omyłkowego uruchomienia alarmu, gdyż za każdy nieuzasadniony przyjazd 

załogi użytkownik hangaru zostanie obciążony kwotą 45 zł.


AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA!

Zaproszenie do udziału w akcji:

sprzatanie-swiata-pismo


DYŻURY SKARBNIKA

13.04.2019 godz. 10.00-14.00

11.05.2019 godz. 10.00-13.00


PRACE NA RZECZ KOŁA I PRZYSTANI 

13.04.2019 godz. 9.00 

Prace na rzecz przystani, zbierane będą również opłaty.


ZAWODY WĘDKARSKIE

11.05.2019 zbiórka godz. 7.30 

Zawody wędkarskie z łodzi 8.00-12.00 na Zatoce Odrzańskiej.


14.09.2019 zbiórka godz. 7.30 

Zawody wędkarskie z łodzi 8.00-12.00 na Zatoce Odrzańskiej.


ZMIANA OPŁAT W 2019r.

Cumowanie - 300zł,

Slipowanie - 300zł, 

Zabezpieczenie przystani - 250zł,

Nieodpracowane prace na rzecz Koła i przystani - 100zł


ZMIANY W ZARZĄDZIE KOŁA

ZARZĄD KOŁA


1. Piotr Czajkowski           - prezes Koła

2. Ryszard Rewaj               - wiceprezes Koła

3. Elwira Gaweł                 - skarbnik Koła

4. Mariusz Gaweł             - sekretarz Koła

5. Dariusz Kwiatkowski   - gospodarz Koła


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA

Zapraszamy wszystkich członków koła PZW nr 22 na walne zebranie sprawozdawcze koła za rok 2018 w dniu 23.02.2019 godz. 16.00 MOK Police ul. Siedlecka 1A sala nr 5.


OPŁATY CZŁONKOWSKIE PZW (ZNAKI)

Można już wykupić znaki i zrobić opłatę członkowską po uzgodnieniu telefonicznym:

Skarbnik - Elwira Gaweł 502 599 662.

Składki roczne na 2019 rok PZW Szczecin


14.09.2018

Przypominamy wędkarzom, że od dnia 15 września do końca lutego obowiązują ograniczenia w połowach rekreacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów wodnych poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, będącego załącznikiem do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 24 z późn. zm.):


§ 5.4. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 17:00 do 07:00;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej "metodą spinningową";

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

MAPKA PORTU MORSKIEGO

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WYKUPIENIA ZEZWOLENIA WĘDKOWANIA Z ŁODZI!