Aktualności


aktualizacja: 13.02.2022

DYŻURY SKARBNIKA KOŁA

I Termin - 09.04.2022 godz. 12.00-14.30

II Termin - 23.04.2022 godz. 10.00-13.00

Skarbnik - Elwira Gaweł tel. 502 599 662.

  

PRACE NA RZECZ KOŁA

Informujemy iż w dniu 23.04.2022 od godz. 9.00 odbędą się prace społeczne na rzecz Koła PZW nr 22 Jasienica. Zapraszamy wszystkich członków.


UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA KOŁA z dnia 05.02.2022:

 Uchwała nr 1 Walnego zgromadzenia członków Koła PZW nr 22 Jasienica 

1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdania z działalności za 2021, rok

a) Zarządu Koła

b) Komisji Rewizyjnej

c) Sądu Koleżeńskiego

d) Sprawozdania finansowego

2. Upoważnia Zarząd koła do czynienia korekt w przyjętych dokumentach programowych na 2022 rok w przypadku uzasadnionej potrzeby.

Wynik głosowania uchwały Walnego Zgromadzenia Koła:

 za: 27 przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0,

Uchwała nr 2 Walnego zgromadzenia członków Koła PZW nr 22 Jasienica 

W sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2022.

Wynik głosowania uchwały Walnego Zgromadzenia Koła:

 za: 27 przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0,

Uchwała nr 3 Walnego zgromadzenia członków Koła PZW nr 22 Jasienica 

W sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2022.

Wynik głosowania uchwały Walnego Zgromadzenia Koła:

 za: 27 przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0,

Uchwała nr 4 Walnego zgromadzenia członków Koła PZW nr 22 Jasienica 

W sprawie wprowadzenia opłaty za dzierżawę terenu od Gminy Police w kwocie 300zł od każdego członka koła i użytkownika przystani.

Wynik głosowania uchwały Walnego Zgromadzenia Koła:

 za: 26 przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 1,

Uchwała nr 5 Walnego zgromadzenia członków Koła PZW nr 22 Jasienica 

W sprawie podwyższenia opłaty za wynajem hangaru nr 12 na kwotę 2700zł.

Wynik głosowania uchwały Walnego Zgromadzenia Koła:

 za: 27 przeciw: 0, wstrzymało się od głosu: 0,


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA 

Zapraszamy wszystkich członków Koła PZW nr 22 na walne zebranie sprawozdawcze Koła PZW nr 22 za rok 2021 w dniu 05.02.2022 godz. 16.00 MOK Police ul. Siedlecka 1A sala nr 5.


uwaga zmiana terminu!

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

Zapraszamy wszystkich członków Koła PZW nr 22 na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PZW nr 22 za rok 2020 w dniu 06.11.2021 godz. 16.00 MOK Police ul. Siedlecka 1A sala nr 5.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

Zapraszamy wszystkich członków Koła PZW nr 22 na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PZW nr 22 za rok 2020 w dniu 30.10.2021 godz. 16.00 MOK Police ul. Siedlecka 1A sala nr 5.


OPŁATY CZŁONKOWSKIE PZW (ZNAKI)

Można już wykupić znaki i zrobić opłatę członkowską na 2021r. po uzgodnieniu telefonicznym:

Skarbnik - Elwira Gaweł 502 599 662.


PRACE NA RZECZ KOŁA

Informujemy iż w dniu 04.07.2020 od godz. 9.00 odbędą się prace społeczne na rzecz Koła PZW nr 22 Jasienica. Zapraszamy wszystkich członków.


UWAGA!

W związku ze Stanem Epidemii Prace na rzecz koła i przystani zostają przeniesione na inny termin - nowy termin zostanie podany.

Dyżur skarbnika pozostaje w dniu 25.04.2020 od godz.11.00 do 14.00.


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z WALNEGO ZEBRANIA KOŁA:

Wszelkie opłaty przystaniowe pozostają bez zmian.


1. 25.04.2020 termin prac na rzecz koła i przystani oraz dyżuru skarbnika (od godz.10.00);
2. Zmiany w przepisach porządkowych przystani (Uchwały):
a) „Członek przystani posiadający jeden hangar może trzymać tylko jedną łódź na terenie przystani”;
b) „Członek przystani, który trzyma bez zgody Zarządu Koła PZW nr 22 Jasienica w Policach łódź na wodzie na terenie przystani powyżej 7 dni, zapłaci karę umowną w wysokości 1000zł na cele przystaniowe za każdą łódź za jeden miesiąc”.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA

Zapraszamy wszystkich członków Koła PZW nr 22 na walne zebranie sprawozdawcze Koła za rok 2019 w dniu 22.02.2020 godz. 16.00 MOK Police ul. Siedlecka 1A sala nr 5.


UWAGA!

Przypominamy o konieczności odwołania przyjazdu ochrony pod nr tel. 600-991-199 

w wypadku omyłkowego uruchomienia alarmu, gdyż za każdy nieuzasadniony przyjazd 

załogi użytkownik hangaru zostanie obciążony kwotą 45 zł.


AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA!

Zaproszenie do udziału w akcji:

sprzatanie-swiata-pismo


OPŁATY CZŁONKOWSKIE PZW (ZNAKI)

Można już wykupić znaki i zrobić opłatę członkowską po uzgodnieniu telefonicznym:

Skarbnik - Elwira Gaweł 502 599 662.

Składki roczne na 2019 rok PZW Szczecin


14.09.2018

Przypominamy wędkarzom, że od dnia 15 września do końca lutego obowiązują ograniczenia w połowach rekreacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów wodnych poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, będącego załącznikiem do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 24 z późn. zm.):


§ 5.4. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 17:00 do 07:00;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej "metodą spinningową";

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

MAPKA PORTU MORSKIEGO

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WYKUPIENIA ZEZWOLENIA WĘDKOWANIA Z ŁODZI!