Egzamin na kartę wędkarską


Karta wędkarska jest to dokument uprawniający jego posiadacza do łowienia w wodach na terytorium Polski.
Dokument wydawany jest dożywotnio, przez właściwe dla miejsca zamieszkania Starostwo Powiatowe.
Uzyskanie dokumentu jest możliwe po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską i wniesieniu stosownej opłaty za egzamin.
Egzamin na kartę wędkarska obejmuje zagadnienia zawarte w regulaminie amatorskiego połowu ryb.
Do przeprowadzania egzaminu na kartę wędkarską, uprawnione są Komisje Egzaminacyjne działające przy Kołach PZW oraz zatwierdzone przez właściwy Okręg PZW.

Adres Komisji:

Koło PZW nr 25 Sumik Police
Sklep wędkarski "Sumik" 72-010 Police ul. Wyszyńskiego 4f 

tel. 691 850 372 

Terminy przeprowadzanych egzaminów:
- do uzgodnienia.

Egzamin na kartę wędkarską jest odpłatny i wynosi:

- dorośli 36,90 zł
- emeryci,rencisci i młodziez od 16 - 24 lat 18,45 zł
- kobiety i młodzież do lat 16 bezpłatnie

Wydanie Karty Wędkarskiej następuje po dostarczeniu do Starostwa ( Wydział Ochrony Środowiska), zaświadczenia o zdaniu egzaminu , jednego zdjęcia oraz wniesieniu opłaty za wydanie dokumentu.
Życzę powodzenia:
egzamin wędkarski z humorem