Egzamin na kartę wędkarską


Karta wędkarska jest to dokument uprawniający jego posiadacza do łowienia w wodach na terytorium Polski.
Dokument wydawany jest dożywotnio, przez właściwe dla miejsca zamieszkania Starostwo Powiatowe.
Uzyskanie dokumentu jest możliwe po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską i wniesieniu stosownej opłaty za egzamin.
Egzamin na kartę wędkarska obejmuje zagadnienia zawarte w regulaminie amatorskiego połowu ryb.
Do przeprowadzania egzaminu na kartę wędkarską, uprawnione są Komisje Egzaminacyjne działające przy Kołach PZW oraz zatwierdzone przez właściwy Okręg PZW.

Zasady:


https://pzwszczecin.com/zasady-wedkowania/egzamin-karta-wedkarska/


Wydanie Karty Wędkarskiej następuje po dostarczeniu do Starostwa ( Wydział Ochrony Środowiska), zaświadczenia o zdaniu egzaminu , jednego zdjęcia oraz wniesieniu opłaty za wydanie dokumentu.
Życzę powodzenia:
egzamin wędkarski z humorem